Evenement melden of vergunning aanvragen

Kijk hier of je een evenement moet melden of een vergunning moet aanvragen.

Blijkt het dat u een vergunning nodig heeft ga dan naar vergunning aanvragen

Blijkt het dat u alleen een melding moet maken ga dan naar melding evenement doen

  1. Step 1 of 4: Active step: Begin
  2. Step 2 of 4: Vergunning
  3. Step 3 of 4: Melding
  4. Step 4 of 4: Voltooid
Is het een één- of meerdaags evenement? *
Zijn er meer dan 200 personen op het evenement? *
Vindt het evenement gedeeltelijk plaats tussen 23.00 en 8.00 uur? *
Is er muziek voor 8.00 en/of na 23.00 uur? *
Vindt het evenement plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt het een belemmering voor verkeer en hulpdiensten? *
Komt er een object, of meerdere kleine objecten, met een oppervlakte van meer dan 10m²? *