Doorgeven tussentijdse verantwoording en wijzigingen (subsidie structureel)

Meerjarige subsidie aangevraagd? Met dit formulier geeft u ieder jaar verantwoording en wijzigingen door. 

  1. Step 1 of 3: Active step: Begin
  2. Step 2 of 3: Overzicht
  3. Step 3 of 3: Voltooid
Vul hier de naam van de organisatie in zoals u die eerder doorgaf bij uw aanvraag voor meerjarige structurele subsidie.
Het kenmerk GZDGWB met nummer staat in de beschikking. De beschikking is de brief waarin staat hoeveel subsidie u ontvangt. Het nummer staat op de eerste bladzijde rechtsboven.
Zijn er relevante wijzingen in de uitvoering van uw activiteiten?
Is het antwoord ja, dan geeft u een toelichting
Geef een toelichting van de wijzingen
Geeft u wijzigingen door voor een muziekvereniging?
Bent u van een muziekvereniging. Dan geeft u het aantal jeugdleden tot en met 17 jaar door. En het aantal volwassen leden van 18 jaar en ouder.
Geeft u wijzigingen door voor een sportvereniging?
Bent u van een sportvereniging. Dan geeft u het aantal leden door.