aanvraagformulier lening maatschappelijk vastgoed

U kunt hier aangeven dat u een lening wilt. Vul onderstaand aanvraagformulier in.

Voor uw aanvraag moet u de volgende documenten uploaden:

 1. Een maatwerkadvies/energiescan door een onafhankelijke partij met daarin een indicatie van de te verwachten energiebesparing en/of productie van duurzame energie.
 2. Een overzicht van de maatschappelijke activiteiten die ontplooit worden zonder winstoogmerk.
 3. De werkelijke kosten van het treffen van de maatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes. Indien van toepassing specificatie van notaris-, leges- en/of advieskosten.
 4. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Check ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dat doet u via www.omgevingsloket.nl.

 1. Step 1 of 7: Active step: Begin
 2. Step 2 of 7: Gegevens organisatie
 3. Step 3 of 7: Gegevens contactpersoon
 4. Step 4 of 7: Vergunning
 5. Step 5 of 7: Lenen
 6. Step 6 of 7: Verklaring
 7. Step 7 of 7: Voltooid
Wordt de lening gebruikt: *
U kunt de lening alleen aanvragen als alle antwoorden van toepassing zijn.