Aanvraagformulier energievergoeding 2023

U vraagt hier de energievergoeding aan. Dit is een vorm van subsidie. Zorg dat u voor de aanvraag de volgende documenten digitaal bij de hand heeft. U moet enkele documenten ook uploaden.

  • KVK nummer van de organisatie
  • De jaarnota van het jaar 2021
  • De jaarnota van het jaar 2022
  • De jaarnota 2023. Indien u deze nog niet heeft gekregen, geef dan een overzicht van uw huidige verbruik én de voorschotnota’s tot en met 1 november 2023.  

U kunt de energievergoeding aanvragen tot en met 31 december 2023.

  1. Step 1 of 5: Active step: Begin
  2. Step 2 of 5: Energiekosten
  3. Step 3 of 5: Maatregelen
  4. Step 4 of 5: Verklaring
  5. Step 5 of 5: Voltooid
heeft u geen KVK nummer en denkt u wel in aanmerkingen voor deze regeling neem dan contact op via energielasten@westbetuwe.nl
Wat is het maatschappelijk doel van uw organisatie? *